بایگانی برچسب: لیست مدارس منطقه 1 تهران

لیست مدارس ابتدایی منطقه ۱ تهران (دخترانه و پسرانه)

لیست مدارس ابتدایی منطقه 1 تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران (ابتدایی , دبستان)

لیست مدارس پسرانه منطقه 1 تهران (ابتدایی , دبستان)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن احمدناصري ۱۰۱۰۳۴۱۴ عادي _دولتي ازگل /۱۲متري قائم /روبروي نانوايي /پ ۵   ۲۲۴۸۶۹۶۰ ارس ۱۰۰۰۳۹۱۵۹ غير دولتی زعفرانيه – خ آصف -خ مهر …

ادامه نوشته »

لیست مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران (ابتدایی , دبستان)

لیست مدارس دخترانه منطقه 1 تهران (ابتدایی , دبستان)

آدرس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن وب سایت آئين روشن ۱۰۰۰۲۰۷۶۵ غير دولتی كامرانيه جنوبي خيابان شهيد دزم جو پلاك ۵۴   ۲۶۱۱۱۵۹۵ آزاده ۱۰۱۴۷۷۰۳ عادي _دولتي جاده لشگرک …

ادامه نوشته »