بایگانی برچسب: شماره تلفن پسرانه منطقه 1 تهران

لیست مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران (متوسطه)

لیست مدارس پسرانه منطقه 1 تهران (متوسطه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن الغدير(متوسطه ) ۱۲۹۱۶۴۰۸ راه دورغيردولتی نياوران /خ مژده /نخجوان /بن بست احسان/پ ۲۳ ۲۲۷۲۱۲۳۲ امام جواد(ع ) ۱۰۱۹۳۳۰۶ غير دولتی …

ادامه نوشته »

لیست مدارس متوسطه منطقه ۱ تهران (دخترانه و پسرانه)

لیست مدارس متوسطه منطقه 1 تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران (راهنمایی)

لیست مدارس پسرانه منطقه 1 تهران (ابتدایی , دبستان)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن آزادگان ۱۰۱۱۲۶۱۱ عادي _دولتي شميران جاده لشگرک _کوي قمر بني هاشم   ۲۲۴۵۵۵۸۴ آزادگان * ۱۰۱۱۴۹۱۱ عادي _دولتي ميگون /بلوارشاهد/خ …

ادامه نوشته »

لیست مدارس ابتدایی منطقه ۱ تهران (دخترانه و پسرانه)

لیست مدارس ابتدایی منطقه 1 تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران (ابتدایی , دبستان)

لیست مدارس پسرانه منطقه 1 تهران (ابتدایی , دبستان)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن احمدناصري ۱۰۱۰۳۴۱۴ عادي _دولتي ازگل /۱۲متري قائم /روبروي نانوايي /پ ۵   ۲۲۴۸۶۹۶۰ ارس ۱۰۰۰۳۹۱۵۹ غير دولتی زعفرانيه – خ آصف -خ مهر …

ادامه نوشته »