بایگانی برچسب: بهترین مدارس پسرانه تهران

لیست مدارس متوسطه منطقه ۲ تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس راهنمایی منطقه ۲ تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس ابتدایی منطقه ۲ تهران (دخترانه و پسرانه)

لیست مدارس پسرانه منطقه 1 تهران (ابتدایی , دبستان)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران (متوسطه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه دو تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن آل طه ۱۰۲۵۰۳۰۱ غير دولتی بلوارفرحزادارغوان غربي درختي شمالي ۲۲۰۸۱۴۷۹ ابوريحان ۱ ۱۰۲۱۰۹۱۷ عادي _دولتي شهرک قدس خ سيماي ايران   ۸۸۰۸۶۱۲۸ امام …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران (راهنمایی)

آدرس مدارس پسرانه منطقه 2 تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه 2 تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه 2 تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه دو تهران

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه دو تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن ۹دي ۱۰۰۰۶۸۰۳۴ نمونه دولتي سعادت آباد بالاتر از ميدان كتاب سه راه ايثار ۲۲۳۴۲۸۸۰ آزادي ۱۰۲۴۷۷۰۸ عادي _دولتي شهرک قدس فاز۱_خ گلستان _مقابل …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران (ابتدایی , دبستان)

لیست مدارس پسرانه منطقه 2 تهران (ابتدایی , دبستان)

شماره تماس و آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲۱ تهران (ابتدایی , دبستان) نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن آريا ۱۲۹۱۱۱۰۲ غير دولتی اشرفي اصفهاني خ عرب حسيني _خ حائري پ ۸۹ ۴۴۲۲۵۵۴۹ آل طه ۱۰۲۵۱۴۰۷ غير دولتی شهرک قدس _بلوارفرحزاد_ارغوان   ۲۲۰۸۱۴۷۹ ابراهيم حنيف ۱۰۲۲۳۶۰۲ غير دولتی کوي نصرانتهاي خ ۱۷پلاک ۲   ۸۸۲۶۲۳۳۳ اروند ۱۰۰۰۴۲۷۴۷ غير دولتی بلوار …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران (متوسطه)

لیست مدارس پسرانه منطقه 1 تهران (متوسطه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن الغدير(متوسطه ) ۱۲۹۱۶۴۰۸ راه دورغيردولتی نياوران /خ مژده /نخجوان /بن بست احسان/پ ۲۳ ۲۲۷۲۱۲۳۲ امام جواد(ع ) ۱۰۱۹۳۳۰۶ غير دولتی …

ادامه نوشته »

لیست مدارس متوسطه منطقه ۱ تهران (دخترانه و پسرانه)

لیست مدارس متوسطه منطقه 1 تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران (راهنمایی)

لیست مدارس پسرانه منطقه 1 تهران (ابتدایی , دبستان)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن آزادگان ۱۰۱۱۲۶۱۱ عادي _دولتي شميران جاده لشگرک _کوي قمر بني هاشم   ۲۲۴۵۵۵۸۴ آزادگان * ۱۰۱۱۴۹۱۱ عادي _دولتي ميگون /بلوارشاهد/خ …

ادامه نوشته »

لیست مدارس ابتدایی منطقه ۱ تهران (دخترانه و پسرانه)

لیست مدارس ابتدایی منطقه 1 تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۱ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۱ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »