سایر دروس

محصولات غذایی تراژنی

محصولات غذایی تراژنی 56465

در دو دهه اخیر, مهندسی ژنتیک با استفاده از علم زیست فناوری نوین باعث تولید محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا تراژن در جهان شده است. در این روش با استفاده از دی ان ای نوترکیب ژن های جدیدی به گونه مورد نظر منتقل می شود تا ویژگی مطلوبی در آن به وجود آورد.

ادامه نوشته »

دانلود جامعه شناسی یازدهم دروس ۱۱ و ۱۲

جامعه شناسی یازدهم درس 11 و 12

دانلود رایگان کتاب درسی جامعه شناسی پایه یازدهم تحصیلی درس های یازدهم و دوازدهم درس ۱۱: بحران های اقتصادی و زیست محیطی, بحران اقتصادی, بحران زیست محیطی درس ۱۲: بحران های معرفتی و معنوی, بحران معرفتی, بحران معنویت دانلود دروس یازدهم و دوازدهم

ادامه نوشته »

دانلود جامعه شناسی یازدهم دروس ۹ و ۱۰

جامعه شناسی یازدهم درس 9 و 10

دانلود کتاب درسی جامعه شناسی پایه یازدهم درس های نهم و دهم درس نهم: جهان دو قطبی, چالش فقز و غنا, بخوانیم و بدانیم, شکل گیری بلوک شرق و غرب, مفاهیم اساسی درس دهم: جنگ ها و تقابل های جهانی, جنگ های جهانی, بخوانیم و بدانیم, شمال و جنوب, گفتگو کنید, مفاهیم اساسی, آنچه از این درس آموختیم دانلود

ادامه نوشته »

دانلود فصل اول جامعه شناسی یازدهم دروس ۱ – ۲ – ۳ – ۴

جامعه شناسی یازدهم فصل 1

دانلود فصل ۱ جامعه شناسی یازدهم, درس های اول, دوم, سوم و چهارم با لینک مستقیم از سایت ریاضیانه فصل ۱ جامعه شناسی یازدهم فرهنگ جهانی درس ۱ جهان فرهنگی درس ۲ فرهنگ جهانی درس ۳ نمونه های فرهنگ جهانی ۱ درس ۴ نمونه های فرهنگ جهانی ۲ دانلود

ادامه نوشته »

دانلود رایگان کتاب جامعه شناسی یازدهم

دانلود رایگان کتاب جامعه شناسی یازدهم

دانلود کتاب درس جامعه شناسی پایه یازدهم تحصیلی دانلود فصل یک دروس ۱ – ۲ – ۳ – ۴ دانلود دروس نهم و دهم (۹ و ۱۰) دانلود درس های یازدهم و دوازدهم (۱۱ و ۱۲) برای دانلود سایر کتابهای پایه یازدهم در صفحه کتاب های یازدهم قابل دانلود می باشد.

ادامه نوشته »

مساحت مثلث قائم الزاویه و مساحت مثلث در حالت کلی

مثلث قائم الزاویه 1432123132

مساحت مثلث مساحت مثلث قائم الزاویه: مساحت هر مثلث قائم الزاویه, برابر است با نصف حاصلضرب دو ضلع زاویه ی قائمه ی آن. مساحت مثلث در حالت کلی: مساحت هر مثلث دلخواه, برابر است با نصف حاصلضرب یک ضلع آن, در ارتفاع وارد بر آن.

ادامه نوشته »

خم مسطح, خم ساده, خم بسته (هندسه ۱)

هندسه 1 465465456

۱- خم مسطح: مجموعه ای از نقطه هاست که بتوانیم آن را بدون بلند کردن قلم از روی کاغذ رسم کنیم. ۲- خم ساده: یک خم مسطح است که هیچ یک از نقطه های خود را قطع نکند, مگر در حالتی که نقطه های انتهایی به هم می رسند. ۳- خم بسته: از نقطه های انتهایی یک خم بر هم …

ادامه نوشته »

دانلود فیزیک یازدهم رشته علوم تجربی و رشته ریاضی

فیزیک یازدهم 5464

دانلود درس فیزیک ۲ (پایه یازدهم) رشته علوم تجربی و رشته علوم ریاضی با لینک مستقیم فصل های فیزیک یازدهم فصل ۱: الکتریسیته ساکن فصل ۲: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم فصل ۳: مغناطیس فصل ۴: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب فصل ۵: فیزیک هسته ای برای دانلود بر روی فصل ها کلیک کنید

ادامه نوشته »