مساحت مثلث قائم الزاویه و مساحت مثلث در حالت کلی

مساحت مثلث

مثلث قائم الزاویه 1432123132

مساحت مثلث قائم الزاویه: مساحت هر مثلث قائم الزاویه, برابر است با نصف حاصلضرب دو ضلع زاویه ی قائمه ی آن.
مساحت مثلث در حالت کلی: مساحت هر مثلث دلخواه, برابر است با نصف حاصلضرب یک ضلع آن, در ارتفاع وارد بر آن.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *