مجموعه های متناهی و نامتناهی دهم

تعریف: مجموعه هایی که تعداد اعضای آنها یک عدد حسابی می باشد را مجموعه های متناهی (با پایان) و مجموعه هایی که نمی توان اعضای آن را با یک عدد بیان کرد را مجموعه های نامتناهی می نامیم.

مثال: فرض کنید A مجموعه اعداد طبیعی کمتر از ۴ و B مجموعه اعداد صحیح کمتر از ۴ باشد. بنابراین داریم:

مجموعه های متناهی و نامتناهی دهم

مجموعه اعداد اول یک رقمی , مجموعه انسان های روی زمین, مجموعه اعداد طبیعی ده رقمی, مجموعه درختان جنگل آمازون, مجموعه دانش آموزان مدرسه شما و مولکول های موجود در یک مول مشخص آب مجموعه های متناهی هستند.

مجموعه اعداد طبیعی فرد, مجموعه تمام دایره های به مرکز مبدا مختصات بازه (۰,۱), مجموعه کسرهای مثبت با صورت یک و مجموعه سلول های عصبی مغز یک انسان بزرگ مجموعه های نامتناهی هستند.

مطالب بیشتر را در بخش آموزش گام به گام ریاضی دهم مشاهده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *