متغیر مستقل – متغیر وابسته

متغیر مستقل چیست؟, متغیر وابسته چیست؟

اگر تغییرات یک متغیر بر متغیر دیگر تاثیر بگذارد ولی خود تحت تاثیر متغیر دوم نباشد, متغیر اول را متغیر مستقل و متغیر بعد یعنی دوم را متغیر وابسته می گویند.

اگر سولی در این رابطه داشتید در بخش نظرات مطرح کنید.

همچنین برای یادگیری بیشتر به صفحه آموزش ریاضی دهم مراجعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *