قید چیست؟ | انواع قد | قیود مشهور (فارسی)

قید چیست, انواع قد, قیود مشهور, فارسی, سایت آموزشی, سایت دانش آموزان, قید مختص, قید مشترک

قید چیست؟ | انواع قد | قیود مشهور (فارسی)

کلمه ای است که مفهوم فعل یا صفت یا کلمه ی دیگر را به چیزی از قبیل : زمان ، مکان ، حالت و چگونگی  مقید سازد و از ارکان اصلی جمله باشد ، مانند : هوشنگ پیوسته کار می کند ، هرگز بیکار نمی نشیند ، هر پرسش را عاقلانه جواب می دهد. کلمات پیوسته ، هرگز و عاقلانه از قیود هستند .

ممکن است یک جمله دارای چند قسم از قیود باشد :  بهرام ، امروز اینجا خوب کار کرد .

“امروز ” قید زمان و ” اینجا ” قید مکان و ” خوب ” قید حالت است

ممکن است قیدی  بر سر قید دیگر افزوده شود : محمد بسیار دیر به خانه بازگشت

قید بر دو قسمت است : مختص و مشترک

قید مختص آن است که تنها در حالت قید استعمال شود ، مانند : هرگز ، هنوز

قید مشترک آن است که در غیر حالات قید نیز استعمال شود ، مانند : خوب ، بد و امثال آن که گاهی صفت واقع شوند  و گاهی قید : علی خوب کار می کند . محمد شاگرد خوبی است .

پاره ای از قیود مشهور از این قرار است :

قیود زمان : پیوسته ، همیشه ، گاه ، گاهی ، ناگاه ، ناگهان ، همواره ، دیر ، زود ، بامداد ، دوش ، پار ، پیرار ، شب ، روز ، دَردَم

قیود مکان : بالا ، پایین ، فرود ، چپ ، راست ، پیش ، پس ، آنجا ، اینجا ، درون ، برون ، هرجا ، همه جا ، ایدر

قیود مقدار :  بیش ، کم ، بسیار ، اندک ، پاک ، سراسر ، یکسر ، بسی ، بسا ، چند ، چندان ،  فراوان

قیود تمنّی : کاشکی ، کاش ، ای کاش ، بو که ، آیا بود

قیود تاکید و ایجاب : البته ، لابد، لاجرم، ناچار، بی گفتگو، بی گمان ، بدرستی ، راستی را ، بی چند و چون

قیود ترتیب : پیاپی ، دمادم ، نخست ، درآغاز ، درانجام ، دسته دسته ، یکان یکان ، پی ، آنگاه

قیود نفی :  نه ، هیچ ؛ هرگز ، به هیچ وجه ، به هیچ رو ، اصلا ، ابدا ، مطلق

قیود تشبیه : مانا ، همانا ، چنین ، چنان

قیود وصف :  خندان ، شادان ، سواره ، پیاده ، لنگ لنگان ،  عاقلانه ، آشکار ، نهان ، مردوار ، بنده دار ، آسان ، دشوار ، سربسته ، نهفته

قیود شک و ظن : پنداری ، گویی ، گوییا ، مگر ، شاید

قیود استفهام : کدام ، چند ، چه سان ، مگر ، هیچ

قیود استثنا : جز ، جز که ، مگر ، الّا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *