فصل سوم فیزیک پایه دهم

فیزیک دهم فصل ۳

فصل سوم فیزیک دهم

مفهوم فشار هوا

اطراف کره زمین را هوا در بر گرفته است این هوا تا انتهای جو ادامه دارد. چون هوا وزن دارد پس به سطوح مختلف نیرو وارد می کند. مقدار این نیرو در سطح دریا برابر وزن  یک کیلوگرم هوا بر یک سانتیمتر مربع است. به عبارت دیگر بر یک سانتیمتر مربع به اندازه ۱۰ نیوتون (وزن جرم یک کیلوگرمی) نیرو وارد می شود

یکای فشار پاسکال است فشار هوا در سطح دریا برابر ۱۰۰۰۰۰پاسکال است معنی آن این است که به هر متر مربع به اندازه ۱۰۰۰۰۰ نیوتون نیرو وارد می شود. این مقدار زیادی است. البته هرچه به سمت بالای کوه حرکت کنیم فشار هوا کم تر می شود.

علت این است که در هر نقطه فشار هوا در اثر وزن ستونی از هوا حاصل می شود که در بالای این نقطه قرار دارد. (جالب است که مساحت سطح مقطع ستون هوا در این تعریف مهم نیست یعنی یک ستون باریک از هوا و یک ستون با پهنای بیشتر فشار یکسانی وارد می کنند)

در انیمیشن زیر فشار در نقطه A برابر وزن ستونی از هوا است که با رنگ قرمز نشان دادیم و فشار در نقطه B برابر وزن ستونی از هوا است که با رنگ آبی نشان دادیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *