عناصر گیاهان و نقش آن ها در گیاهان

عنصرهای گیاهان, زیست پایه دهم تحصیلی

home

نیتروژن: شرکت در ساختار پروتئین ها و نوکئیلک اسیدها
گوگرد: شرکت در ساختار بعضی آمینواسیدها
فسفر: شرکت در ساختار نوکئلیک اسیدها, غشاها و atp
پتاسیم: دخالت در مقدار آب یاخته
کلسیم: استحکام دیواره ساخته های گیاهی
منیزیم: شرکت در ساختار سبزینه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *