درباره ترکیب های پروپن, سیانواتن, وینیل کلرید, کلرواتان

از همه ترکیبهای زیر به عنوان مونومر استفاده میشود، بجز:

پروپن
سیانواتن
وینیل کلرید
کلرواتان

درست؛ پروپن از خانواده آلکنها است و پیوند دوگانه کربن-کربن دارد

درست؛ سیانواتن پیوند دوگانه کربن-کربن دارد

درست؛  وینیل کلرید پیوند دوگانه کربن-کربن دارد

نادرست؛  کلرواتان پیوند یگانه کربن-کربن دارد

نکته: ترکیباتی میتوانند به عنوان مونومر برای تهیه پلیمر استفاده شوند که پیوند دوگانه و یا سه گانه کربن-کربن داشته باشند. یکی از این پیوندها هنگام پلیمریزاسیون باز میشود و مولکول میتواند با مولکول دیگر پیوند دهد. در پیوندهای یگانه کربن-کربن این امکان وجود ندارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *