دانلود علوم و فنون ادبی یازدهم

علوم و فنون ادبی (۲)

رشته ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی

پایه یازدهم, دوره دوم متوسطه

دانلود علوم و فنون ادبی یازدهم

۱- فصل یکم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی
درس یکم: تاریخ ادبیات قرن های ۷ و  ۸ و ۹ (سبک عراقی)
درس دوم: سبک شناسی قرن های ۷ و ۸ و ۹ (سبک عراقی)
درس سوم: تاریخ ادبیات قرن های ۱۰ و ۱۱ (سبک هندی)
درس چهارم: سبک شناسی قرن های ۱۰ و ۱۱ (سبک هندی)
*کارگاه تحلیل فصل

۲- فصل دوم: موسیقی شعر
درس پنجم: هوش موسیقایی و تمرین درک موسیقایی
درس ششم: تقطیع به ارکان
درس هفتم: بحور متفق الارکان (هزج و رمل)
درس هشتم: بحور متفق الارکان (رجز و متقارب)
درس نهم: اختیارات شاعری (زبانی)
*کارگاه تحلیل فصل

۳- فصل سوم: زیبایی شناسی (بدیع لفظی)
درس دهم: تشبیه و انواع آن (بلیغ و غیربلیغ)
درس یازدهم: مجاز (علاقه مجاورت و مشابهت)
درس دوازدهم: استعاره (مصرحه و مکنیه)
درس سیزدهم: کنایه (از نظر ساختار و بافت کلام)
*کارگاه تحلیل فصل

دانلود کتاب با لینک مستقیم

گروه زبان و ادب فارسی, فروردین ۱۳۹۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *