خم مسطح, خم ساده, خم بسته (هندسه ۱)

۱- خم مسطح: مجموعه ای از نقطه هاست که بتوانیم آن را بدون بلند کردن قلم از روی کاغذ رسم کنیم.

۲- خم ساده: یک خم مسطح است که هیچ یک از نقطه های خود را قطع نکند, مگر در حالتی که نقطه های انتهایی به هم می رسند.

۳- خم بسته: از نقطه های انتهایی یک خم بر هم منطبق باشند, آن هم بسته نامیده می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *