جامعه ی آماری چیست؟

به مجموعه ای از افراد یا اشیا که حداقل در یک صفت مشترک باشند جامعه آماری گویند. به عبارت دیگر جامعه آماری مجموعه ای از افراد یا اشیا است که درباره اعضای آن می خواهیم موضوع یا موضوعاتی را مطالعه کنیم.

جامعه ی آماری

جامعه ی آماری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *