ترکیبات وصفی و اضافی در زبان فارسی و عربی (آموزش)

ترکیب وصفی, ترکیب اضافی, زبان فارسی

ترکیبات وصفی و اضافی در زبان فارسی و عربی (آموزش)

در زبان فارسی اگر اسمی بخواهد صفت و مضافٌ الیه را با هم داشته باشد، ابتدا صفت را آورده سپس مضافٌ الیه را به آن اضافه می‌کنیم.

الف) ترکیب وصفی- اضافی در فارسی: اسم + صفت + مضاف الیه

در  بزرگ  مدرسه
اسم  صفت  مضاف الیه

اما در زبان عربی اگر اسمی بخواهد صفت و مضافٌ الیه را با هم داشته باشد، مضافٌ الیه مقدم بر صفت می‌آید.

ب) ترکیب وصفی- اضافی درعربی: اسم + مضاف الیه + صفت

باب  المدرسة  الکبیر
اسم  مضاف الیه  صفت

ترکیب وصفی- اضافی هم در ترجمه و هم در تعریب (فارسی به عربی) کاربرد زیادی در تست ها دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *