اصطلاحات ادبی: بیت, مصراع, قافیه, ردیف, تخلص

بیت چیست؟ به هر دو مصراع بیت می گویند

مصراع چیست؟ کوچکترین سوخن موزون را یک مصراع می گویند. درواقع مصراع نیمی از یک بیت است.

قافیه چیست؟ به کلماتی می گویند که در پایان مصراع ها می آیند و حروف و حرکت پایانی آن ها یکی است.

ردیف چیست؟ در صورتیکه یک یا چند کلمه عینا و بدون تغیر در شکل و معنا در آخر هر بیت و پس از قافیه تکرار شده باشد ردیف نام دارد.

تخلص چیست؟ نام و شهرت شعری شاعر را تخلص می گویند.

موقوف المعانی چیست؟ به بیت هایی گفته می شود که معنای آنها به هم وابسته است, یعنی معنای یک بیت با بیت یا بیت های بعدی کامل می گردد.

منظوم چیست؟ هر سخنی که به صورت شعر سروده شود.

منثور چیست؟ هر سخنی که به صورت نثر و نوشته بیاید و هر سخنی که به صورت شعر نباشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *