اسامی معرب + اسامی غیر منصرف (آموزش)

آموزش عربی

اسامی معرب + اسامی غیر منصرف (آموزش)

اسامی معرب به دو دسته تقسیم می شوند:
۱) منصرف = ما ینصرفُ
۲) غیر منصرف = الممنوع من الصرف = ما لا ینصرفُ

اسامی غیر منصرف دو ویژگی دارند:
۱) تنوین نمی پذیرند.
۲) در حالت جر به جای ـِـ ، ـَـ می گیرند مگر اینکه مضاف شوند یا ال بگیرند.

مهم ترین موارد اسامی غیر منصرف
اسامی غیر منصرف عبارتند از:
۱) عَلم مونث: اسامی خانمها: مریم…
۲) علم غیر عربی: ابراهیم، یوسف و…
۳) شهرها و کشورها: تهران، اهواز…
۴) اسامی بر وزن أفعَل: أکبَر، أحمَر…
۵) جمع مکسری که پس از الف زائد آن دو یا سه حرف بیاید: مفاعِل، مفاعیل، فواعِل و … مساجد
۶) اسامی که الف ممدوده زائد دارند: تاسوعاء و…
۷) اسامی مفردی که آخر خود ان دارند: رمضان و …
برای حفظ این اسامی با آنها یک جمله می سازیم:
“مریم و ابراهیم و اکبر در تاسوعاء و رمضان به مساجد تهران می روند

اسامی معرب + اسامی غیر منصرف (آموزش)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *