اسامی استفهام (اعراب اسمهای پرسشی)

آموزش عربی, زبان عربی
اسامی استفهام (اعراب اسمهای پرسشی)
اسامي استفهام يازده مورد هستند كه عبارتند از :
من = چه كسي ؟
ما = چه چيزي ؟
من ذا = چه كسي ؟
ماذا = چه چيزي؟
متی = چه موقع ؟
أيـّانَ = چه موقع؟
( براي سوال از آينده است ؟ )
أين = كجا؟
كيفَ = چگونه؟
أنَّی = چگونه؟ چه موقع؟
كم  =  چقدر ؟
أيّ  =  كدام ؟
——————————–
براي تعيين نقش اسمهاي استفهام به جمله سوالي جواب مي دهيم. كلمه اي كه به عنوان جواب كلمه استفهام قرار مي گيرد؛ همان نقش اسم استفهام در سوال است.
 به مثالهاي زير توجه كنيد:
من جاء؟  اَحمدُ جاء .
در اين مثال نقش من مبتدا و محلا مرفوع است.
من رأيتَ ؟ رأيتُ مريمَ.
نقش من در جمله استفهامي مفعول به و محلا منصوب است.
من هو ؟ هو عليٌ.
نقش من خبر مقدم و محلاً مرفوع است.
علی مَن سلّمتَ؟  سلّمتُ علی مريمَ .   نقش من، مجرور به حرف جر است.

اسامی استفهام (اعراب اسمهای پرسشی)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *