آشنایی با انواع اعراب در زبان عربی

انواع اعراب, زبان عربی, آموزش عربی

آشنایی با انواع اعراب در زبان عربی

اعراب یعنی سَبک حرکت گذاری کلمات؛ و در زبان عربی بر سه قسم کلی است:

۱) اعراب ظاهری:
یعنی تغیر حرکت کلمه در ظاهر کلمه مشخص است.
۲) اعراب تقدیری:
یعنی حرکت ظاهر نمی شود.
۳) اعراب محلی:
یعنی محلی برای حرکت گذاری وجود ندارد. .

 اعراب ظاهری
( اعراب اصلی و اعراب فرعی)
۱) اصلی:
تغیر حرکت با حرکات اصلی
 ۲) فرعی:
 این اعراب خود بر دو قسم است:
الف) اعراب فرعی با حرکات نیابی:
در این نوع اعراب یک حرکت جای حرکت دیگری می آید:

آشنایی با انواع اعراب در زبان عربی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *