آشنایی با اعراب ظاهری + آموزش

اعراب ظاهری چیست؟, آموزش عربی

آشنایی با اعراب ظاهری + آموزش

(اعراب اصلی و اعراب فرعی)
۱) اصلی:
تغیر حرکت با حرکات اصلی
۲) فرعی:

این اعراب خود بر دو قسم است:

الف) اعراب فرعی با حرکات نیابی:
در این نوع اعراب یک حرکت جای حرکت دیگری می آید:

جمع مونث سالم در حالت نصب به جای ــَ ـًـ ، ـِـ ـِِـِ میگیرد.
غیر منصرفها نیز در حالت جر به جای ـِـ ، ـَـ می گیرند مگر اینکه مضاف شوند یا ال بگیرند.

ب) اعراب فرعی با حروف:
یعنی به جای حرکت، حرف تغیر می کند. چهار گروه از کلمات اعراب فرعی با حروف دارند:

۱) مثنی: رفع با “ا” ،نصب و جر با “ي”
۲) جمع مذکر سالم:  رفع با “و” ، نصب و جر با “ي”
۳) اسماء خمسه ( أب، أخ، ذو): رفع با “و”، نصب با “ا”، جر با “ي”
۴) مضارعی که آخر خود نون عوض رفع دارد:

رفع با “ثبوت نون” ، نصب و جر با “حذف نون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *